Cloudskydning

Statut Cloud skydning Vandrepilen


Cloudpilen er en vandrepil, der ikke kan vindes til ejendom.

Cloudpilen kan vindes en gang om året, ved afslutningen af udendørssæsonen.


Der skydes på følgende afstande
Senior på 100 m
Ungdom under 18 år på 50 m


Alle skyder med klub buer uden sigte og max. Bue vægt 22 #
Der skydes 30 pile med 10 serier a 3 pile.
Der er 3 prøvepile.


Pilene skal være tydeligt mærket med skyttens navn.
For at tælle, skal pilen stå med spidsen i jorden.
Den skytte, ungdom eller senior, der har det højeste antal point efter skydningen, vinder Cloudpilen for et år.

Vinderen forpligter sig til at pudse pilen, når den fremlægges til næste års skydning.


Der er ingen erindringspræmie


Det er kun bestyrelsen, der kan dispensere fra statutterne.


Bestyrelsen 2010
Pia Dannemann Larsen. Torben Keil.
Holger Kürstein. Michael Hansen. Bjarne Westh.